OPENING

”Åhlenius Strateger har blivit mitt bollplank gällande mina som VD och ägare, alla funderingar gällande hur jag ska få en organisation på plats som förenklar för Opening Mälardalen att växa och skala upp.

Åhlenius Strateger hjälpte mig med att ta en ögonblicksbild på Opening och våra anställda som sedan har legat till grund för att identifiera vad som redan fanns på plats och vad som skulle kunna vara bra att få på plats för att komma vidare. Detta resulterade bland annat i en helt ny Ledningsgrupp som vi fått hjälp att starta upp samt få igång på ett mycket bra sätt, och som vi nu känner att vi driver själva från och med sommaren 2023.

Vidare har även Åhlenius Strateger hjälp oss med en Utvecklingsplan och att integrera den med vår ambition om att växa samt att få bättre ordning och reda utifrån vårt Ledningssystem samt en tillhörande Affärsplan. Denna ska nu med hjälp av Åhlenius Strateger uppdateras och nya punkter från Ledningsgruppens handlingsplan ska lyftas in i för 2023.

Jag vill även nämna hur mycket Åhlenius Strateger hjälpt mig även på ett personligt plan i mitt ledarskap då de alltid varit intresserade och lyssnat samt ställt frågor som fått mig att fundera på hur jag uppfattas som ledare på Opening.”

– Pontus Rosén, vd och ägare
2023