Vi kan styrning och ledning

Lång och bred chefserfarenhet

Tydliga, trygga ledare är och har våra konsulter varit i många olika verksamheter och uppdrag.

Vi anser att ledarskap är generellt; oavsett bransch och verksamhet så behöver en chef främst kunna uppmuntra medarbetare till att använda och utveckla den kompetens som gynnar företagets affärer.

En jurist, en ekonom och en lärare – med personlighetsdrag av en perfektionist, en entreprenör och en härförare. 

  • Lars med ett förflutet som chef inom Försvarsmakten, teknisk chef och coachande ledare 
  • Anton med lång erfarenhet från detaljhandelns utmaningar och möjligheter, och nu senast i ett konsultuppdrag som interim vd 
  • Anette som chefat inom offentlig sektor och genomfört många stora och små organisationsförändringar och utvecklingsarbeten 

Vi har utbildat oss i sälj och ledarskap genom privata kurser, Högskolekurser, Försvarsmaktens utbildningar (UGL, UL m.fl.), Styrelsakademiens kurser och är certifierade i Medarbetarskap (enligt professor Stefans Tengblads forskning och teorier). 

Alla har vi chefat över chefer, alla har vi arbetat med privata företags utveckling där våra kunder är mycket nöjda. Vi har kunder i många olika branscher och lämnar gärna referenser på begäran.

Styrkan i att få fler perspektiv

Vågar du lyssna?

Att leda ett företag, en organisation är en utmaning där många människotyper ska samspela för att allas perspektiv ska få bidra till att vi lyckas. Då krävs det av oss som chefer, styrelse och ledare att vi har förmåga att ta tillvara, inte bara det perspektivet och de synpunkter som passar in i vårt invanda tänk, utan att vi också vågar tänka annorlunda och nytt för att vi ska kunna ta det där steget, för att kunna bli ännu bättre!

Beslutet är alltid ditt som styrelse, vd eller chef – men om du vågat utmana och ifrågasätta dina tankar, ta in ny kunskap och nya perspektiv – då går du till beslut tryggare och kanske med en lite bättre idé.

För att göra detta möjligt; skapa en ny rutin och arbetskultur där medarbetare förväntas bidra inte bara med sin arbetskraft, utan i än högre grad bidra med sin tankekraft – då har ni kommit en bra bit in på möjligheternas väg.

Låt oss hjälpa er att styra upp denna process, så ni alla känner lust, arbetsglädje och en önskan att bidra mer till att utveckla ert företag och er organisation.

Kontakta oss så berättar vi mer