Vill du veta mer om

Vad Medarbetarskap är?

Medarbetarskap är en skandinavisk ledarskaps- och organisationsmodell utvecklad från forskningen av Stegan Tengblad, Sveriges nu första professor i Human Resource Management (HRM) som studerat framförallt svenska och norska arbetsplatser, arbetstagare och ledare.

Styrkan i medarbetarskap framför många andra ledarskapsmodeller och organisationsstrukturer är att den utgår från kraven och förutsättningarna på den skandinaviska marknaden som på många sätt är unik:

  • Effektivitet: Skandinavien har ett av världens högsta lönelägen vilket ställer höga krav på alla verksamheter att vara effektiva för att behålla konkurrenskraften, oavsett bransch. Medarbetarskap fokuserar på att ständigt utveckla effektiviteten genom att optimera samarbete och kommunikation i en systematisk och konstant process.
  • Inflytande: Arbetstagarnas förväntningar på att ha inflytande över verksamheten är unikt för Skandinavien och har bidragit till vår utveckling under de senaste decennierna. Detta inflytande är framförallt utvecklande om det tillvaratas av ett involverande ledarskap och förståelsen att det kommer med ett ansvar.
  • Frihet under ansvar: Som en utveckling på inflytande är frihet under ansvar ett centralt koncept i skandinavisk organisationsstruktur och ledarskap. Denna form av självstyrning har enorma fördelar men förutsätter en förståelse för mitt och gruppens uppdrag och hur jag bidrar till helheten, ett av fundamenten i medarbetarskap.
  • Samarbete: Arbete utförs i allt större utsträckning i grupper framför solitära uppgifter då vi löser allt mer komplexa och omfattande uppgifter. Att utveckla samarbetet, strukturen och kommunikationen i grupper är avsevärt mer effektivt framför att enbart fokusera på individens prestation. Medarbetarskap fokuserar både på individens utveckling framförallt i förhållande till bidraget till gruppens prestation och hur den kan förbättras ytterligare i förhållande till uppdraget.

Verktyg och struktur för bättre samarbete och kommunikation

Syftet med att utveckla Medarbetarskap i organisationen och i ledarskapet är att det skapar ett större engagemang och ansvar hos samtliga medarbetare att bidra till verksamhetens uppdrag och mål. Modellen innehåller dessutom verktyg och strukturer för att förbättra samarbetet och kommunikationen i organisationen för en högre effektivitet och motivation.

4 Temperament & TEAM

Låt oss visa dina medarbetares styrkor

4 Temperament – en beteendestilsanalys

Ett av verktygen i Medarbetarskap är 4 Temperament som är en analys av beteendestil baserat på självskattning. Analysen används både för självreflektion och diskussioner om hur styrkor kan utvecklas och utvecklingsområden hanteras med hjälp av kollegor i en grupp. Vidare används analysen för att studera gruppens sammansättning och hur styrkorna kan tillvaratas på bästa sätt, hur varje individ bidrar till uppdraget samt vilka strukturer som krävs för att minimera riskerna.

Bilden visar ett exempel på en sådan TEAM-profil där gruppen har en generell styrka i handlingskraft och dessutom enskilda medarbetare som bidrar till en god stämning och omtanke genom sina styrkor. Det gruppen bör vara uppmärksam på att inte missa, är en bra planering och struktur då det kan vara mer fart än eftertanke i denna grupp – vilket riskerar att alla detaljer inte blir slutförda eller att bra idéer inte testas fullt ut.

Utveckla Medarbetarskap i din organisation: