Medarbetarskap

Så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar

Medarbetarskap är en skandinavisk ledarskaps- och organisationsmodell utvecklad från forskningen av Stefan Tengblad, Sveriges första professor i Human Resource Management (HRM) som framför allt studerat svenska och norska arbetsplatser, ledare och medarbetare.

Styrkan i medarbetarskap framför många andra ledarskapsmodeller och organisationsstrukturer är att den utgår från kraven och förutsättningarna på den skandinaviska marknaden som på många sätt är unik:

  • Effektivitet: Skandinavien har ett av världens högsta lönelägen vilket ställer höga krav på alla verksamheter att vara effektiva för att behålla konkurrenskraften, oavsett bransch. Medarbetarskap fokuserar på att ständigt utveckla effektiviteten genom att optimera samarbete och kommunikation i en systematisk och konstant process.

  • Inflytande: Arbetstagarnas förväntningar på att ha inflytande över verksamheten är unikt för Skandinavien och har bidragit till vår utveckling under de senaste decennierna. Detta inflytande är framför allt utvecklande om det tillvaratas av ett involverande ledarskap och förståelsen att det kommer med ett ansvar.

  • Frihet under ansvar: Som en utveckling på inflytande är frihet under ansvar ett centralt koncept i skandinavisk organisationsstruktur och ledarskap. Denna form av självstyrning har enorma fördelar men förutsätter en förståelse för mitt och gruppens uppdrag och hur jag bidrar till helheten, ett av fundamenten i medarbetarskap.

  • Samarbete: Arbete utförs i allt större utsträckning i grupper framför solitära uppgifter då vi löser allt mer komplexa och omfattande uppgifter. Att utveckla samarbetet, strukturen och kommunikationen i grupper är avsevärt mer effektivt framför att enbart fokusera på individens prestation. Medarbetarskap fokuserar både på individens utveckling framför allt i förhållande till bidraget till gruppens prestation och hur den kan förbättras ytterligare i förhållande till uppdraget.

Grunden i allt vi gör

Syftet med Medarbetarskap

Åhlenius Strateger använder Medarbetarskap som grund i allt vi gör.

Syftet med att utveckla Medarbetarskap i organisationen och i ledarskapet är att det skapar ett större engagemang och ansvar hos samtliga medarbetare att bidra till verksamhetens uppdrag och mål. Modellen innehåller dessutom verktyg och strukturer för att förbättra samarbetet och kommunikationen i organisationen för en högre effektivitet och motivation.

STYRKAN I FLER PERSPEKTIV

Vågar du lyssna?

Att leda ett företag eller en organisation är en utmaning där många människotyper ska samspela för att allas perspektiv ska få bidra till framgång. Då krävs det av oss som chefer, styrelse eller ledare att vi har förmåga att lyssna och våga tänka nytt.

Beslutet är alltid ditt som styrelse, vd eller chef – men om du vågat utmana och ifrågasätta dina tankar, ta in ny kunskap och nya perspektiv – då går du till beslut tryggare och kanske med en lite bättre idé. Skapa en ny rutin och arbetskultur där medarbetare förväntas bidra, inte bara med sin arbetskraft utan i än högre grad med sin tankekraft.

Låt oss hjälpa er att styra upp denna process, så att alla på arbetsplatsen känner arbetsglädje.