HÅLLBAR UTVECKLING

Hållbarhet för Åhlenius Strateger

För Åhlenius Strateger är hållbarhet viktigt och finns som grund i vårt sätt att arbeta, både i vårt eget företag men även hos alla våra kunder.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innebär för oss en strävan efter att ha en så liten negativ påverkan som möjligt på vår miljö och vårt klimat. Även om vi på Åhlenius Strateger säljer tjänster, vilka har en relativt liten negativ miljöpåverkan, finns det fortfarande väldigt mycket vi kan göra för att arbeta för ekologisk hållbarhet.

Hos oss sker kortare transportsträckor i tjänsten till fots, på cykel eller på elsparkcykel. Vid längre resor prioriterar vi tåg och buss som transportmedel och i de fall detta inte är möjligt använder vi företagets tjänstebil, som är helt eldriven. Vårt kontor på Västgötebacken använder sig av hållbart producerad el och om du fikar hos oss serveras alltid ekologiskt kaffe och hållbart producerat fika. Vi köper in miljömärkt kontorspapper och skriver inte ut mer än vad som behövs.

Flera av våra kunder har ett stort hållbarhetsfokus. Vi uppmuntrar våra kunder att framhålla sitt hållbarhetsarbete och hållbarhetstänk för att inspirera andra företagsledningar till att stärka sitt ansvar för en ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Att arbeta med medarbetarskap är att arbeta med social hållbarhet, och detta är grunden i vår verksamhet. Vi strävar efter att Åhlenius Strateger ska vara en trygg och utvecklande arbetsplats och våra medarbetares mentala och fysiska hälsa prioriteras. Vi uppmuntrar våra medarbetare till ett fysiskt aktivt liv och sätter ett stort värde i att de fortbildar sig på arbetstid vilket vi som arbetsgivare stöttar.

Vi arbetar för att alla, både våra egna och våra kunders medarbetare, ska känna trygghet, engagemang och ansvar i sin arbetsroll. Medarbetarskap handlar bland annat om att vi är varandras arbetsmiljöer och om medarbetare känner engagemang i sitt arbete, är det stor chans att det smittar av sig på kollegor och andra affärskontakter.

Ekonomisk hållbarhet

Det finns flera definitioner för vad som är ekonomiskt hållbart. Det kan handla om att göra investeringar som är strategiska och hållbara på lång sikt, men det kan även handla om att företaget ska ha en ekonomisk vinning utan att ha en negativ påverkan på den ekologiska eller den sociala hållbarheten.

Vi på Åhlenius Strateger erbjuder tjänster bestående av stöd och kunskap inom styrning och ledning, inom ledarskap och medarbetarskap – alltid med ett långsiktigt perspektiv. Dessa tjänster är riktade till företags och organisationers ledningsgrupper, så väl som till medarbetarna. Vi arbetar för att få fler företag att upptäcka sina interna resurser, vilket innebär att ta vara på sina medarbetare och använda dem och andra resurser på ett effektivare, mer strategiskt och på ett uppskattande sätt. Om vi alla gör det, med den ekologiska och sociala hållbarheten som ramar, är vi övertygade om att företag långsiktigt vinner framgång!