STÖTTNING FRÅN CHEFS- TILL ORGANISATIONSNIVÅ

Vi är organisations- och ledarskapskonsulter med en lång egen chefserfarenhet, som kan stötta dig med chefskunnande från det verkliga arbetslivet.

Vi hjälper företag, organisationer och styrelser att lyckas i sitt verksamhets-, personal- och ekonomiska uppdrag.

Vi vet hur det känns att stå inför chefs- och styrelseutmaningar och vi vet hur du som chef och styrelseledamot kan komma framåt!

Våra paket

Chefspaketen

Är du en duktig entreprenör som vill ta klivet och få mer tid till att vara
företagsledare?

Är du en företagsledare som vill ta klivet och få mer tid till att arbeta mer
strategiskt och långsiktigt planerande?

Läs mer om chefspaketen här!

Ledningsgrupps- o. Styrelsepaketen

Kan ditt företag/din organisation ha nytta av ny kunskap och kompetens för att utvecklas?

Behöver ni hyra in en engagerad förändringsledare under en begränsad period?

Läs mer om Ledningsgruppspaketen här!

Organisationspaketen

Behöver ditt företag/din organisation ta ett kliv framåt?

Behöver ni ett mer långsiktigt perspektiv?

Kan ni ha nytta av en konsult med verklig chefserfarenhet, som har utvecklat organisationer och ledare?

Läs mer om Organisationspaketen här!