Identifiera utmaningar och skapa möjligheter

Åhlenius Strategers egna metod

Vi har länge fascinerats av ledarskapsteorier och bestämde oss därför för att utveckla en egen metod baserad på erfarenhet. Metoden syftar till att ta tag i chefsfrågorna på ett konkret, personligt och handlingskraftigt sätt.

MURA är en metod för att tänka strategiskt. Den bygger på fyra enkla frågeställningar för att identifiera var du idag står som styrelseledamot, chef, ledare eller medarbetare i organisationen eller företaget.

Mura er en stadig grund

MURA – tänk så här:

  • Har du de Mandat och befogenheter som krävs för uppdraget och ansvaret

  • Vad är ditt Uppdrag? Har du och din chef samma bild av ditt uppdrag?

  • Vilka Resurser finns tillgängliga för att utföra uppdraget med kvalitet och effektivitet?

  • Kan och vill du ta Ansvar för uppdraget?

Identifiera utmaningar

Skapa möjligheter

Vi har sett alltför många chefer och ledare ge upp på grund av de undermåliga förutsättningar som givits för att chefa. Vi har även sett chefer och medarbetare hamna i långvariga skav på grund av otydliga spelregler.

Vi har använt MURA i ledningsgrupper, med mellanchefer, bland medarbetarna och även som verktyg i medarbetarsamtal. 

Genom att ställa dig dessa frågor och diskutera dina svar med oss, kan vi lätt identifiera eventuella svårigheter och utmaningar – för att kunna gå vidare och skapa möjligheter.

Kontakta oss