Ta tillvara på dina medarbetares fulla kompetens

En interimschef kan vara lösningen

Under rekryteringsprocesser, introduktioner eller i förändringsarbeten kan en interimslösning vara ett sätt att stötta organisationen med kompetens och erfarenhet som normalt inte krävs.

Åhlenius Strateger erbjuder erfarna och kompetenta ledare som kan stötta medarbetare, organisationer och verksamheter under kortare perioder och i specifika uppdrag. Mervärdet i vår leverans är ett ledarskap som tar vara på medarbetarnas kompetens och att vi ”breddar väg” för den permanenta chef som sedan ska ta vid.

LADDA NED ETT PRODUKTBLAD Läs mer om våra konsulters kompetenser! Intresserad av interimsuppdrag? Kontakta oss