Information

Utvecklingsplan med affärsplan

Gemensamt med er identifierar vi era behov och diskuterar era utvecklingsidéer för att sedan formulera er nya utvecklingsplan.

  • SWOT

  • Nulägesanalys

  • Strategihus

  • Kund- och konkurrensanalys

  • Hållbart företagande

  • Organisationskarta

  • Utvecklingsplan med konkreta tidsatta aktiviteter

Vår utvecklingsprocess syftar till att identifiera, konkretisera och visualisera företagets långsiktiga mål. För att implementera planerna finner vi det arbetssätt som passar er bäst – kursdagar eller ett längre samarbete. Er nya utvecklingsplan ska inte bli till en ”hyllvärmare”.

Kontakta oss så berättar vi mer Ladda ned ett produktblad