Information

Chefsstöd

Du måste känna ansvar för din verksamhet, ha de mandat och befogenheter som behövs för att kunna ta beslut och slutligen få resurser i form av personal, lokaler och utrustning för att leverera ett resultat.

Att vara chef kan ibland vara en ensam position där du har svårt att ventilera och testa idéer. Vill du ha löpande ledarskapscoaching eller bara ett bollplank för att diskutera det roliga och det svåra i att vara en ledare?

Anlita en ledarskapskonsult som kan chefsutveckling, som har lång egen erfarenhet av att leda verksamhet och coacha chefer – Åhlenius Strateger är inga nybörjare, vi har gått i dina skor!

Kontakta oss så berättar vi mer Ladda ned ett produktblad