Information

4 Temperament

4T är ett reflektions- och diskussionsverktyg baserat på självskattning.

Verktyget kan belysa gruppens sammansättning, hur individuella styrkor gör gruppen bättre, hur styrkorna kan tillvaratas på bästa sätt, hur varje individ bidrar till uppdraget och vilka strukturer som krävs för att minimera riskerna i samarbetet.

4T visar hur alla medarbetares styrkor och egenskaper är viktiga för gruppens framgång. Verktyget kan användas på alla: styrelse, ledningsgrupp och medarbetare.

Kontakta oss så berättar vi mer Ladda ned ett produktblad