För att få något nytt, måste man göra något nytt

Vi stöttar er i att skapa engagemang och struktur

En nyfikenhet inför utveckling, förändringsglädje och en känsla av trygghet behövs för att lyckas fullt ut med verksamhetsutveckling, organisationsförändringar och strategiskt framtidsplanerande.

Så många goda ansatser går i stöpet av brist på kommunikation och brist på implementeringsenergi. Det nya som företagsledningen beslutat om, måste på ett bra sätt förankras hos medarbetarna i verksamheten.

Chefsstöd, ledningsgruppskurser och styrelseutveckling hjälper er att få en trygg och tydlig organisation som känner sitt uppdrag, som vågar förändring och som genererar goda resultat.

Vad vi kan erbjuda:

Analys för utveckling

Tydliggör verksamheten

  • Nulägesanalys
  • Affärsplan
  • Kommunikationsplan och mötesstruktur
  • Organisationsschema
  • Analys av verksamhetens kompetensbehov
  • Processkartläggning

Företag och organisationer har olika behov, men dessa styrande dokument syftar till att göra verksamhet och arbetsuppgifter tydliga för alla. Framtagandet av olika planer kan ske genom konsultation och coaching, enskilt eller i grupp.

För att implementera planerna och försäkra sig om att de inte blir till ”hyllvärmare” finner vi det arbetssätt som passar ditt företag bäst – skräddarsydda kursdagar eller ett längre regelbundet samarbete.

Tillsammans med dig sätter vi oss ner och diskuterar dina utvecklingsidéer, för att sedan formulera er nya utvecklingsplan.

Medarbetarskap

Låt alla bidra till förändring

För det mesta vet både styrelse, chefer och medarbetare att förändring och verksamhetsutveckling behövs, kanske har man också samsyn på vad som är inaktuellt, ostrukturerat eller konfliktfyllt.

Dina medarbetare vill först och främst ha tydlighet, de vill inte vara osäkra på vad som förväntas av dem. Organisationskulturen betyder allt för att medarbetare ska trivas och förmedla högkvalitativa tjänster och varor till era kunder.

Låt de människor som arbetar i ert företag tillsammans bidra med olika perspektiv på verksamhetsutveckling – vi hjälper er med en rolig, kreativ och givande process – där alla kan komma till tals, men där besluten sedan formas av företagsledningen.

Chefsstöd

Bli trygg med ditt uppdrag

Du måste känna ansvar för din verksamhet, ha de manat och befogenheter som behövs för att kunna ta beslut och slutligen få resurser i form av personal, lokaler och utrustning för att leverera ett resultat.

Att vara chef kan ibland vara en ensam position där du har svårt att ventilera och testa idéer. Vill du ha löpande ledarskapscoaching eller bara ett bollplank för att diskutera det roliga och det svåra i att vara en ledare?

Anlita en ledarskapskonsult som kan chefsutveckling, som har lång egen erfarenhet av att leda verksamhet och coacha chefer – Åhlenius Strateger är inga rookies, vi har gått i dina skor!

Genomförande av förändring

Få full effekt av förändringsarbetet

Behöver ni stöd i en organisationsförändring eller ett utvecklingsarbete? Åhlenius Strateger har lång erfarenhet av förändringsarbete.

Berätta för oss om er organisation, om det ni är stolta över och engagerade i. Vi vill höra om era prövningar och utmaningar. Vi vill diskutera svårigheter och möjligheter i ert förändringsarbete.

Tillsammans tittar vi på lösningar och ser till att göra verkstad av allt det ni tidigare haft svårt att hinna med.

Ledningsgruppsutveckling

Bygg en fungerande ledningsgrupp

Saknar ni en ledningsgrupp eller vill ni förbättra sättet ni arbetar på? Åhlenius Strateger stöttar er i det ni behöver:

  • Skapa en struktur
  • Stöd i möten
  • Ledningsgruppsutbildning

Stöd i styrelsearbetet

Gör styrelsearbetet roligare och intressantare

Styrelsearbete innebär ett åtagande där ägarnas vilja ska omformuleras till VD:s instruktioner, där ägarnas lönsamhetskrav ska översättas till högklassigt budgetarbete, där formalia har betydelse för att skapa stringens och tydlighet.

Åhlenius Strateger har erfarenhet som ni kan ha nytta av och ett sätt att delge kunskaper som gör styrelsearbetet än mer intressant och roligt. Ta hjälp av våra mycket styrelse-kompetenta konsulter.

Fågel, fisk eller mitt emellan

Vi anpassar våra kurser efter era önskemål

Vi erbjuder våra kurser på ett antal förbestämda platser som du kan läsa mer om nedan. Vi kan även anpassa våra kurser till er arbetsplats eller annan önskad plats.