förändringsglädje och trygghet

Om ni vill ha något nytt,
måste ni göra något nytt

För att vi på Åhlenius Strateger ska kunna vara till nytta för dig och ditt företag, måste vi ses. Vi är nyfikna på att få höra vad ni gör och hur ni kom dit ni är i dag. Vi vill höra om ert företag och er organisation: det ni är stolta över och engagerade i, era prövningar och utmaningar och framför allt de möjligheter ni ser framåt.

Kom gärna förbi på Västgötegatan på en fika och ett första samtal!

Åhlenius Strateger kan styrning och ledning. Utvecklingsplaner, ledningsgruppsstöd, chefsstöd eller styrelseutveckling kan skapa en trygg och tydlig organisation; som känner sitt uppdrag, som vågar förändring och som genererar goda resultat.

Kontakta oss

Vad vi kan erbjuda:

Utvecklingsplan med Affärsplan

Konkretisera mål och vägen dit

Gemensamt med er identifierar vi era behov och diskuterar era utvecklingsidéer för att sedan formulera er nya utvecklingsplan.

  • SWOT
  • Nulägesanalys
  • Strategihus
  • Kund- och konkurrensanalys
  • Hållbart företagande
  • Organisationskarta
  • Utvecklingsplan med konkreta tidsatta aktiviteter

Vår utvecklingsprocess syftar till att identifiera, konkretisera och visualisera företagets långsiktiga mål. För att implementera planerna finner vi det arbetssätt som passar er bäst – kursdagar eller ett längre samarbete. Er nya utvecklingsplan ska inte bli till en ”hyllvärmare”.

Produktblad

Förändringsledning

Få full effekt av förändringsarbetet

Företag skapar nya möjligheter genom att förändra och utveckla verksamheten och organisationen. Behöver ni stöd i en organisationsförändring eller ett utvecklingsarbete? Åhlenius Strateger har lång erfarenhet av förändringsledning.

Många goda ansatser går i stöpet av brist på kommunikation och brist på implementeringsenergi. Det nya som företagsledningen beslutat om, måste på ett bra sätt förankras hos medarbetarna i verksamheten. Fokus måste ligga på möjligheterna – det är trots allt därför vi förändrar och utvecklar.

Tillsammans tittar vi på lösningar och ser till att göra verkstad av allt det ni tidigare har haft svårt att hinna med.

Produktblad

Ledningsgruppsstöd

Bygg en fungerande ledningsgrupp

Saknar ni en ledningsgrupp eller vill ni effektivisera sättet ni arbetar på? Vi skapar tillsammans med er en struktur, sätter rutiner på plats och får effektivitet i ledningsgruppsarbetet.

Ni är specialister på er verksamhet och vi är specialister på styrning och ledning. Vi ser till att era ledningsgruppsmöten inte fastnar i operativa detaljfrågor, utan att fokus ligger på långsiktig strategisk planering.

Produktblad

4 TEMPERAMENT

Se dina medarbetares styrkor

4T är ett reflektions- och diskussionsverktyg baserat på självskattning.

Verktyget kan belysa gruppens sammansättning, hur individuella styrkor gör gruppen bättre, hur styrkorna kan tillvaratas på bästa sätt, hur varje individ bidrar till uppdraget och vilka strukturer som krävs för att minimera riskerna i samarbetet.

4T visar hur alla medarbetares styrkor och egenskaper är viktiga för gruppens framgång. Verktyget kan användas på alla: styrelse, ledningsgrupp och medarbetare.

Produktblad

Chefsstöd

Bli trygg med ditt uppdrag

Du måste känna ansvar för din verksamhet, ha de mandat och befogenheter som behövs för att kunna ta beslut och slutligen få resurser i form av personal, lokaler och utrustning för att leverera ett resultat.

Att vara chef kan ibland vara en ensam position där du har svårt att ventilera och testa idéer. Vill du ha löpande ledarskapscoaching eller bara ett bollplank för att diskutera det roliga och det svåra i att vara en ledare?

Anlita en ledarskapskonsult som kan chefsutveckling, som har lång egen erfarenhet av att leda verksamhet och coacha chefer – Åhlenius Strateger är inga nybörjare, vi har gått i dina skor!

Produktblad

STYRANDE DOKUMENT

Tydliggör verksamheten

Det är viktigt att alla styrande dokument finns på plats i ett företag. Ägardirektiv, vd-instruktion, arbetsbeskrivningar, mötesstrategi, processkartläggningar, dokumenterade rutiner, introduktionsplaner, kompetensutvecklingsplan och så vidare skapar struktur och tydlighet för både ledning och medarbetare.

Har ni aktuella och uppdaterade styrande dokument? Vi kan stötta er i framtagandet eller uppdateringen av dessa dokument.

Medarbetarskap som grund

Låt alla bidra till förändring

Åhlenius Strateger använder Medarbetarskap som grund i allt vi gör.

För det mesta vet både styrelse, chefer och medarbetare att förändring och organisationsutveckling behövs, kanske har man också samsyn på vad som är inaktuellt, ostrukturerat eller konfliktfyllt.

Dina medarbetare vill först och främst ha tydlighet, de vill inte vara osäkra på vad som förväntas av dem. Organisationskulturen betyder allt för att medarbetare ska trivas och förmedla högkvalitativa tjänster och varor till era kunder.

Låt de människor som arbetar i ert företag tillsammans bidra med olika perspektiv på organisationsutveckling – vi hjälper er med en rolig, kreativ och givande process – där alla kan komma till tals, men där besluten sedan formas av företagsledningen.

Läs mer!

Fågel, fisk eller mitt emellan

Vi anpassar våra kurser efter era önskemål

Vi erbjuder våra kurser på ett antal förbestämda platser som du kan läsa mer om nedan. Vi kan även anpassa våra kurser till er arbetsplats eller annan önskad plats.