interimsuppdrag

En interimschef kan vara lösningen!

Under rekryteringsprocesser, introduktioner eller i förändringsarbeten kan en interimslösning vara ett sätt att stötta organisationen med kompetens och erfarenhet som normalt inte krävs.

Åhlenius Strateger erbjuder erfarna och kompetenta ledare från olika branscher som kan stötta medarbetare, organisationer och verksamheter under kortare perioder och i specifika uppdrag. Mervärdet i vår leverans är ett ledarskap som tar vara på medarbetarnas kompetens och att vi ”breddar väg” för den chef som sedan ska ta vid.

Läs mer om våra konsulters kompetenser!