Dra nytta av vår erfarenhet

Låt oss hjälpa er göra styrelsearbetet roligare och intressantare

Styrelsearbete innebär ett åtagande där ägarnas vilja ska omformuleras till VD:s instruktioner, där ägarnas lönsamhetskrav ska översättas till högklassigt budgetarbete, där formalia har betydelse för att skapa stringens och tydlighet.

Åhlenius Strateger har erfarenhet som ni kan ha nytta av och ett sätt att delge kunskaper som gör styrelsearbetet än mer intressant och roligt!

Som kommunal förvaltningschef arbetar man med en politisk nämnd, som VD arbetar man med en företagsstyrelse. I dessa grupper sitter människor med kunskap och ett stort engagemang.

Anette har en aktuell utbildning, certifierad i ”Rätt fokus i styrelsearbetet” samt ”Ökat fokus i styrelsearbetet – modern ekonomisk styrning” anordnad av StyrelseAkademien Dalarna. Lars har i sin juristutbildning läst det i sammanhanget så viktiga ämnet bolagsrätt. Lars och Anettes har också deltagit i ALMIS program med Skuggstyrelse – så här har ni två mycket styrelse-kompetenta konsulter till ert stöd.

Kontakta oss för ett första samtal – så får vi diskutera oss fram till hur ni kan ha nytta av oss!

Kontakta oss så berättar vi mer