SMART SÄKERHET & BEVAKNING

”Genom Åhlenius Strategers expertis inom ledarskapsutveckling har de erbjudit oss värdefullt stöd i ledarskapsfrågor, vilket har haft en positiv inverkan på vår verksamhet. De anpassar sina råd på individnivå, vilket betyder att de tar hänsyn till varje unik situation och behov, i stället för att tillämpa en ’one-size-fits-all’-approach. Deras förmåga att samla in och reflektera över insikter från olika företags vardag har varit imponerande. Sammanfattningsvis har vår erfarenhet med Åhlenius Strateger varit mycket positiv, tack vare deras lyhörda och engagerade tillvägagångssätt baserat på en tydlig och god kunskap.”

– David Sernald, ägare och vd
2023