SEFAB

”Med ett stort engagemang och intresse har Åhlenius Strateger tagit sig an uppgiften att hjälpa oss att utveckla vårt ledningsgruppsarbete i SEFAB. Stöttande, förklarande, frågande och drivande i process och upplägg. Vårt arbetssätt kommer att från nu att vara mer strukturerat för oss som medlemmar vilket kommer att vara en bra grund för en kommande framtid. Lars och Anette har ett gemensamt intresse samt olika egenskaper som är bra för oss som grupp.”

– Ronny Johansson, vd
2022