Våra Organisationspaket

Lilla Organisationspaketet

  • Nulägesbeskrivning

Tillsammans med Er gör vi en nulägesbeskrivning för att definiera det uppdrag Ni vill ge oss.

Vi bokar in några timmar för intervjuer med Er, där Ni berättar för oss, om den kunskap om uppdrag och verksamhet som Ni har.

Vi dokumenterar alltid resultatet skriftligt och presenterar det även muntligt för Er – så att vi sedan tillsammans kan diskutera om och hur vi går vidare med Ert utvecklingsarbete.

Mellan Organisationspaketet

  • Lilla Organisationspaketet + externa specialister + intervjuer + workshops

Om Ni bedömer att vi behöver mer tid tillsammans, än det vi beskriver i det lilla Organisationspaketet så finns detta Mellanpaket.

Utöver det grundläggande arbete vi gör i det lilla paketet, fortsätter vi med att i dialog med Er som uppdragsgivare, planera den fortsatta utvecklingsprocessen.

Den innehåller ofta kommunikation med externa specialister, faktainhämtning och sammanställning, men framförallt intervjuer och workshops som sedan ger det goda resultatet!

Stora Organisationspaketet

  • Vi skräddarsyr paketet efter Era behov

Vill Ni sedan ha hjälp med att implementera de nya styrdokumenten och rutinerna, så skräddarsyr vi helt hur Ni vill ha arbetet utfört.

Kanske passar det bättre för Er att processen blir en intensiv period av arbete eller också tycker Ni att det blir bättre att förändringsarbetet får ta tid och hinna sjunka in mellan gångerna vi ses.

Vart vill ni vara?

Vi erbjuder våra kurser på ett antal förbestämda platser som du kan läsa mer om nedan. Vi kan även anpassa våra kurser till er arbetsplats eller annan önskad plats.

Kontoret Norrköping

På vårt kontor

Vår Kursgård Säfsen

Enklare logi

Prästgården, Säfsen

Hög standard