ÖREBRO KOMMUN

”Konsult Lars Åhlenius har varit ett stort stöd i verksamhetens organisations – och förändringsledning. Han har på ett naturligt sätt tagit sig an sitt uppdrag, skapat förtroende och tillit till sin omgivning. Lars har trots tidsbegränsat uppdrag arbetat med långsiktighet och verkat för att skapa goda förutsättningar till utveckling för verksamheten tillsammans med såväl ledningsgrupp som sin enhet. Med sin breda kunskap inom både verksamhetens område samt ledning och styrning har han utmanat gamla kulturer och satt nya perspektiv på kartan. Jag rekommenderar varmt Lars till liknande uppdrag.”

– Åse Friberg, verksamhetschef Teknik – och serviceförvaltningen
2022