STOLTA SPONSORER AV TEAM ÅHLENIUSSTRATEGER

Alla behöver vi förebilder i goda företag, kloka ledare och friska medarbetare!
Axel Andersson och Timothy Levin körde NATTVASAN för Åhlenius Strateger AB

AXEL ANDERSSON

Axel Andersson studerar till samhällsplanerare på Högskolan Dalarna. Axel är också en omtyckt medarbetare på Stadium i Falun, där han arbetar varannan helg.

Förutom skidåkning på längden, åker Axel gärna utför, klättrar, cyklar downhill och kitear. Friluftsliv ligger Axel varmt om hjärtat!

TIMOTHY LEVIN

Timothy Levin har studerat till samhällsplanerare på Högskolan i Gävle och arbetar idag som planarkitekt i Älvkarleby kommun.

Timothys fina examensarbete var en studie gällande möjligheterna att åka kollektivt kombinerat med att cykla till arbete i Gävle kommun – vilket vi hoppas kommer bli allt vanligare!

Alla behöver vi goda förebilder