Alla behöver vi förebilder i goda företag, kloka ledare och friska medarbetare!
Axel Cedervärn, Emilie Cedervärn och Timothy Levin har åkt NATTVASAN för Åhlenius Strateger AB.

EMILIE CEDERVÄRN

Emilie arbetar framgångsrikt som planarkitekt i Borlänge kommun och har ett förflutet som elitsatsande längdåkerska. Vintertid träffas hon kvällstid vid Lugnets skidspår i Falun, där hon lär ut skidteknik till den som vill bli bättre med skidor och stavar.

AXEL CEDERVÄRN

Axel är en mycket kunnig och engagerad medarbetare på Naturkompaniet i Borlänge. Han har studerat till samhällsplanerare på Högskolan Dalarna och till friluftsguide i Åre. 

Förutom skidåkning på längden, åker Axel gärna utför, klättrar, cyklar downhill och kitear. Friluftsliv ligger Axel varmt om hjärtat!

TIMOTHY LEVIN

Timothy har studerat till samhällsplanerare på Högskolan i Gävle och arbetar idag som planarkitekt i Älvkarleby kommun.

Timothys fina examensarbete var en studie gällande möjligheterna att åka kollektivt kombinerat med att cykla till arbete i Gävle kommun – vilket vi hoppas kommer bli allt vanligare!