Alla behöver vi förebilder, kloka ledare och friska medarbetare. Emilie Cedervärn och Timothy Levin har åkt NATTVASAN för Åhlenius Strateger AB.

EMILIE CEDERVÄRN

Emilie arbetar framgångsrikt som planarkitekt i Borlänge kommun och har ett förflutet som elitsatsande längdåkerska. Vintertid träffas hon kvällstid vid Lugnets skidspår i Falun, där hon lär ut skidteknik till den som vill bli bättre med skidor och stavar.

TIMOTHY LEVIN

Timothy har studerat till samhällsplanerare på Högskolan i Gävle och arbetar idag som planarkitekt i Älvkarleby kommun.

Timothys fina examensarbete var en studie gällande möjligheterna att åka kollektivt kombinerat med att cykla till arbete i Gävle kommun – vilket vi hoppas kommer bli allt vanligare!