MORA KOMMUN – INTERIM FÖRVALTNINGSCHEF

”Åhlenius Strategers konsult Anette Åhlenius, har från den 14 maj 2018 till den 31 mars 2019, haft uppdrag i Mora kommun. Initialt som förvaltningschef för kulturförvaltningen, ett uppdrag som under året utökats till att vara förvaltningschef även för den nybildade serviceförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Uppdraget är väl utfört med både driv, ett gott resultat med ett trevlig angreppssätt. Konsult Anette Åhlenius har varit uppskattad av medarbetare, chefskollegor, kommunledning och politiker”

Peter Karlsson, Kommundirektör

”Tack för ett väl genomarbetat och reflekterande underlag! Seriöst och professionellt arbetat – tack!”

Kristina Magnusson, Personalchef

”Tack än en gång för allt ert jobb och kloka synpunkter!” 

Sonja Viklund, Förvaltningschef kulturförvaltningen