MORA KOMMUN

”Åhlenius Strategers konsult Anette Åhlenius, har från den 14 maj 2018 till den 31 mars 2019, haft uppdrag i Mora kommun. Initialt som förvaltningschef för kulturförvaltningen, ett uppdrag som under året utökats till att vara förvaltningschef även för den nybildade serviceförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Uppdraget är väl utfört med både driv, ett gott resultat med ett trevlig angreppssätt. Konsult Anette Åhlenius har varit uppskattad av medarbetare, chefskollegor, kommunledning och politiker”

– Peter Karlsson, kommundirektör
2019

”Tack för ett väl genomarbetat och reflekterande underlag! Seriöst och professionellt arbetat – tack!”

Kristina Magnusson, personalchef
2019

”Tack än en gång för allt ert jobb och kloka synpunkter!”

Sonja Viklund, förvaltningschef kulturförvaltningen
2019