Malung-Sälens kommun

”Anette Åhlenius erfarenhet, ledarförmåga och strategiska sinnelag har varit en stor tillgång för utveckling av de samlade kultur- och fritidsverksamheterna i Malung-Sälens kommun.”

Kommunchef (april 2017)
Rolf Davidsson

”Lars Åhlenius har särskilt bidragit till att öka sammanhållningen och samarbetet inom verksamheterna, liksom till att effektivisera ledning, rutiner och uppföljning.” […] ”Genom hans arbetsinsatser har Service- och teknikförvaltningen utvecklats, tydliggjorts och givits en god organisatorisk ordning”.

Kommunchef (april 2017)
Rolf Davidsson