HSB ÖSTRA

”Åhlenius Strateger har bidragit med kompetens och resurser i HSB Östras omfattande omorganisation och varit en viktig faktor för att denna kunde genomföras framgångsrikt på förhållandevis kort tid. Deras arbete har kännetecknats av stort kunnande, flexibilitet och tydlig rådgivning från planering till genomförande till uppföljning. De har även bidragit genom att dokumentera och sammanställa olika delar av processen vilket möjliggjort för oss att bättre prioritera våra resurser.

Åhlenius Strateger är strukturerade, konstruktiva och lösningsorienterade i sitt arbetssätt, något som verkligen bidragit till vårt förändringsarbete. De är samtidigt tydliga i sin rådgivning och undviker inte obekväma men nödvändiga sanningar vilket gör att beslut och åtgärder blir bättre, samtidigt som man får nyanserat perspektiv på nuläge och förändringar. Totalt sett är vi väldigt nöjd med det arbete som Åhlenius Strateger gjort för HSB Östra och kan varmt rekommendera dom för liknande förändringsarbeten.”

– Anton Hellström, vd
2023