GGP

Åhlenius Strateger AB är kund hos GGP, där vi köper beteendestilsanalys-verkyget 4 Temperament, kurslitteratur och är certifierade i Medarbetarskap – ett koncept baserat på professor Stefan Tengblads teorier om medansvar och engagemang på arbetsplatser.