GGP

Åhlenius Strateger är kund hos GGP, genom vilka vi är certifierade i Medarbetarskap – ett koncept baserat på professor Stefan Tengblads forskning och teorier om medansvar och engagemang på arbetsplatser.