Tillsammans med Dig gör vi en nulägesbeskrivning för att definiera det uppdrag Du vill ge oss.

Vi bokar in några timmar för intervju med Dig, där du berättar för oss, om den kunskap om uppdrag och verksamhet som Du har.

Vi dokumenterar alltid resultatet skriftligt och presenterar det även muntligt för Dig – så att vi sedan tillsammans kan diskutera om och hur vi går vidare med utvecklingsarbetet.

Om Du bedömer att vi behöver gå vidare tillsammans, så fortsätter vi med att i dialog med dig som uppdragsgivare, planera den fortsatta utvecklingsprocessen.

Mellanpaketet innehåller en genomgång av uppdrag, ansvar, mandat och resurser samt inläsning av litteratur om ledarskapsteorier, där sedan reflekterande samtal och diskussioner, ger det goda resultatet.

Vill Du sedan ha hjälp med att implementera de nya tankarna och rutinerna, så skräddarsyr vi helt hur Du vill ha arbetet utfört.

Kanske passar det bättre för Dig att processen blir en intensiv period av arbete eller också tycker Du att det blir bättre att förändringsarbetet får ta tid och hinna sjunka in mellan gångerna vi ses.

Fågel, fisk eller mitt emellan

Vi anpassar våra utbildningar efter era önskemål

Vi erbjuder våra utbildningar på ett antal förbestämda platser som du kan läsa mer om nedan. Vi kan även anpassa våra utbildningar till er arbetsplats eller annan önskad plats.