Tillsammans är ni starka

Låt alla bidra till förändring

För det mesta vet både styrelse, chefer och medarbetare att förändring och verksamhetsutveckling behövs, kanske har man också mycket lika bild av vad som är inaktuellt, ostrukturerat eller konfliktfyllt.

Låt de människor som arbetar i ert företag tillsammans bidra med olika perspektiv på verksamhetsutveckling – vi hjälper er med en rolig, kreativ och givande process – där alla kan komma till tals, men där besluten sedan formas av företagsledningen.

Chefsstöd, ledningsgruppskurs och styrelseutveckling hjälper er att få en trygg och tydlig organisation; som känner sitt uppdrag, som vågar förändring och som genererar goda resultat.

Nuläge – Möjligheter/Utmaningar – Målsättning

Varför är det så svårt att få full effekt av förändringsarbete?

För att vi, Åhlenius Strateger ska kunna vara till nytta för Dig och ditt företag/din organisation, måste vi ses!

Ni måste berätta för oss om Ert företag/Er organisation, berätta om det Ni är stolta över och engagerade i. Vi vill höra om Era prövningar, utmaningar och de möjligheter Ni tänker att Ni har.

Vi är nyfikna på att få höra vad Ni gör och intresserade av att diskutera svårigheter i förändringsarbete.

Tillsammans tittar vi på lösningar och ser till att göra verkstad av allt det Ni tidigare haft svårt att hinna med.

Kontakta oss så berättar vi mer