Chefsutveckling

  • Är du en duktig entreprenör som vill ta klivet och få mer tid till att vara företagsledare?
  • Är du en företagsledare som vill ta klivet och få mer tid till att arbeta mer strategiskt och planerande?
  •  Åhlenius Strateger erbjuder chefshandledning, chefskurser och temadagar – i det lilla formatet; personligt, förtroligt och trevligt.

Att tilldela uppdraget korrekt

Att vara en bra chef

Att få vara en stolt chef i sitt företag, där underställda chefer och medarbetare arbetar tillsammans i ett gott samarbetsklimat, är en ynnest för alla ledare att eftersträva. Att också få ha ett gott, dynamiskt förhållande till sin styrelse i ett aktiebolag – det är då de bästa förutsättningarna finns för att leda ett framgångsrikt företag.

Att man som chef är tydlig med vad som gäller, det efterfrågas ofta och uppskattas mycket av medarbetare.

  • Vad är det som gäller, vad är det företagets ägare, genom sin styrelse, har formulerat för uppdrag att utföra?
  • Vilka resurser finns att tillgå, för att utföra uppdraget?
  • Vem har mandat att besluta hur uppdraget ska genomföras? Och vem tar ansvaret för att det blir bra gjort?

Dessa enkla frågeställningar ger ett tydligt och effektivt sätt att ta sig an verksamhetsfrågor och blir ett tryggt sätt att vinna framgång med företagets uppdrag.

Kontakta oss så berättar vi mer

Att styra och leda

Styrelseledamot och chef bör tänka på

Företaget ska ha en kostnadseffektiv, högkvalitativ verksamhet som gör att kunder upplever företaget, dess varor och dess tjänster, på ett positivt sätt.

  • Som chef och styrelseledamot måste man hela tiden sträva efter att förbättra verksamheterna, inom de ramar som ägarna givit.
  • Som chef och styrelseledamot måste man – med den yrkeskunskap och erfarenhet företagets chefer och medarbetare besitter – våga föreslå utveckling och att tänka nytt.
  • Som chef och styrelseledamot måste man våga föreslå och driva idéer, och inte sitta fast i gamla rutiner om hur verksamheter ska skötas. Man måste våga ifrågasätta och välja bort – likväl som att ifrågasätta för att behålla och därmed stärka.
  • Som chef måste man vara modig och inte konflikträdd för att nå framgång och inte bli vid det gamla, det invanda, det alltför dyra och alltför ofta ineffektiva sättet att driva ett företag – något annat ska företaget inte ha råd med.

Det är ägare, styrelseledamöter och chefer i företag, som har ansvaret för att göra bra verksamhet, som har ansvaret för att föra upp relevanta utvecklingsfrågor för beslut och som sedan stolt kan njuta av det goda resultatet tillsammans med alla duktiga medarbetare!

Att vara chef är ett mycket viktigt uppdrag, där det behövs förebilder så att även unga människor lockas att välja den yrkesbanan, för att bidra till företags och organisationers angelägna ledningsarbete nu och i framtiden.