ÄR VI RÄTT KONSULTER FÖR ER?

I vår breda erfarenhet från bland annat försvarsmakten, kommunal verksamhet, vården, detaljhandeln, restaurangbranschen och läraryrket har vi alla en sak gemensamt. Vi har varit chefer och mött alla de utmaningar som hör till.

Allt ifrån första linjens chefer till toppchefer inom bland annat kommunal förvaltning, vilket ger oss ett brett perspektiv när det kommer till chefs- och verksamhetsutveckling. Vår erfarenhet gör också att vi kan förankra teori i praktisk erfarenhet.

Det är vad du får när du anlitar Åhlenius Strategers chefs- och verksamhetskonsulter.

Att leda ett företag, en organisation är en utmaning där många människotyper ska samspela för att allas perspektiv ska få bidra till att vi lyckas. Då krävs det av oss som chefer, styrelse och ledare att vi har förmåga att ta tillvara, inte bara det perspektivet och de synpunkter som passar in i vårt invanda tänk, utan att vi också vågar tänka annorlunda och nytt för att vi ska kunna ta det där steget, för att kunna bli ännu bättre!

Beslutet är alltid ditt som styrelse, VD eller chef – men om du vågat utmana och ifrågasätta dina tankar, ta in ny kunskap och nya perspektiv – då går du till beslut tryggare och kanske med en lite bättre idé.

För att göra detta möjligt; skapa en ny rutin och arbetskultur där medarbetare förväntas bidra inte bara med sin arbetskraft, utan i än högre grad bidra med sin tankekraft – då har ni kommit en bra bit in på möjligheternas väg.

Låt oss hjälpa er att styra upp denna process, så ni alla känner lust, arbetsglädje och en önskan att bidra mer till att utveckla ert företag och er organisation.

Kontakta oss