AB OARD

”Som ensam chef i ett mindre företag har det varit mycket givande att använda Åhlenius Strateger för samtal och rådgivning. Det har gett mig nya insikter och hjälp, precis som att ha en kollega att bolla med i ett större bolag. Det har känts mindre ensamt och gjort det lättare att fatta bra beslut, vilket har bidragit positivt till företagets tillväxt och utveckling.”

– Kristian Berthelsen, vd
2023